reducer din varmeregning med
TERMOGRAFERING !

Termografering er en hurtig måde at finde dine problemer!
Bruges termokameraet korrekt, kender man de uskrevne regler og ved man hvad man skal kigge efter!
Det kan med stor fordel bruges ved ældre huse, hvor det hurtigt kan konstateres om evt efterisolering overhovedet er udført, eller det måske er gået lige lovligt stærkt, så der er områder hvor der ikke er kommet nok i hulmuren.

Med termografering er det let at konstatere hvor fugt i kælder kommer fra. Utæthedder i varmrørs isolering, utæthed på isoleret tanke mm.

Hvor godt man udnytter husets radiator. Skal der bores i gulv med varmeslanger kan termokamera finde varmeslangerne, men også gøre det lettere at finde utætheder i gulvvarmeslanger.

Vi tilbyder hustermografering* samt udarbejdelse
af report denne vinter 2021/2022
Kr. 4900,- inkl moms

Vores mål

Er at give vores kunder en oplevelse ud over det sædvanlige, som betyder at vi selv står for alt!

Det vil sige at vi først snakker med vores kunder hvor vi rådgiver og vejleder så vores kunder altid får den
bedste løsning til deres behov.

Det er derfor med stor glæde at vi sidder klar til at rådgive dig!

Utætheder - Fugt

Utætheder - Varmeudslip -Isolering

Energioptimering

Uden et termografikursus kan man komme galt afsted!
Vi har den fornødne kompetence

  • Hvis man ikke har gennemført nogen form for termografikurser, men  anskaffer man sig et termografikamera og går i gang med at termografere, kan man nemt blive vildledt i stedet for vejledt!
  • Der er nogle grundlæggende principper som man SKAL vide om et termokamera! Ellers er der en risiko for at fejlfortolke billede man ser på kameraet.
  • Det kan føre til at man bestiller håndværkere som måske går i gang med at udføre nogle opgaver som slet ikke var nødvendig.
  • MEN med den nødvendige viden kan kameraet til gengæld  spare dig meget tid.
  • Jeg har gennemført “Level 1 termografikursus” som er et grundlæggende kursus i forståelse af inffrarød termografering, varmelære og strålingslære mm. 

 

* Gælder for enfamilie hus op til 200 m2. Rapporten inkludere forslag til optimering med tilhørende billeddokumentation